นิทานอีสปสร้างจากเรื่องจริงของนกกา

นิทานกับเรื่องจริง

นิทานกับเรื่องจริง

ในนิทานอีสป มีอยู่เรื่องหนึ่งที่นกใช้ก้อนหินทำให้ระดับน้ำในโถสูงขึ้นได้

นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของนกพวกนี้ ออกแบบการทดลองให้นกหาทางเอาหนอนที่ลอยน้ำอยู่ในหลอดขึ้นมากิน พบพฤติกรรมเหมือนในนิทาน
ในการทดลองนกพวกกาจะมีหลอดบรรจุน้ำ และมีอาหารอันโอชะดิ้นอยู่บนผิวน้ำ พวกมันมองลงไปในหลอด และมองดูด้านข้างหลอด อาจจะเป็นการวัดระดับน้ำ จากนั้นพวกมันจึงไปหาก้อนหินมาทิ้งลงไปเพื่อให้น้ำสูงขึ้น และพวกมันก็กินหนอนได้ในที่สุด

การทดลองคล้ายกัน แต่มีหลอดที่หนอนอยู่บนขี้เลื่อย กับหลอดที่มีน้ำ พวกมันก็เลือกที่จะใช้หินกับหลอดที่มีน้ำ

อีกการทดลองหนึ่งมีหลอดขนาดต่างๆ บ้างก็มีตะขอ แต่ก็ยาวไม่เท่ากัน กับหลอดที่มีอาหาร แต่นกที่ทำการทดลองมีความสามารถที่จะเลือกใช้ตะขออันสั้นแต่เอาปากคีบมาได้ เพื่อไปเกี่ยวเอาตะขออันที่ยาวกว่ามาใช้ และใช้อันที่ยาวกว่านั้น มาเกี่ยวเอาอันที่ยาวที่สุด เพื่อที่จะเกี่ยวเอาอาหารออกมาได้

การที่นกพวกนี้ไม่เจอปัญหาแบบนี้มาก่อน แต่สามารถแก้ปัญหาได้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความสามารถในการแก้ปัญหาได้นี้อาจจะกำเนิดขึ้นในบรรพบุรุษของพวกมัน ก่อนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาถึงนกในวงศ์เดียวกันของยุคปัจจุบัน

Source

About อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจด้านวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์ งานอดิเรกด้านงานเขียน ถ่ายภาพ วาดภาพ และพัฒนาเว็บไซต์