ซาลาแมนเดอร์ Archive

 • สาหร่ายอยู่ในไข่ซาลาแมนเดอร์จนทำให้ไข่เป็นสีเขียว อีกทั้งยังบุกรุกเข้าไปในเซลล์และเนื้อเยื่อของเอ็มบริโอ และอาจถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้อีก

  สาหร่ายในซาลาแมนเดอร์

  สาหร่ายอยู่ในไข่ซาลาแมนเดอร์จนทำให้ไข่เป็นสีเขียว อีกทั้งยังบุกรุกเข้าไปในเซลล์และเนื้อเยื่อของเอ็มบริโอ และอาจถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้อีก

  Continue Reading...

 • กบและเหล่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหลายชนิดยังคงอยู่รอดบนโลกนี้หรือไม่ นักวิทยาศาสตร์ต้องร่วมกันออกค้นหา

  ตามล่าหากบ..แต่ส่วนใหญ่หายไปไหน?

  กบและเหล่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหลายชนิดยังคงอยู่รอดบนโลกนี้หรือไม่ นักวิทยาศาสตร์ต้องร่วมกันออกค้นหา

  Continue Reading...

 • การสำรวจเมื่อไม่นานมานี้ของนักวิทยาศาสตร์ ทำให้ทราบว่าซาลาแมนเดอร์หน้าหยก หรือแอโซลอตล์ (axolotl) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ambystoma mexicanum มีเหลืออยู่ในธรรมชาติเพียงประมาณ 700 ถึง 1,200 ตัวเท่านั้นในแหล่งอาศัยในตอนกลางของประเทศเม็กซิโก ซาลาแมนเดอร์ชนิดนี้มีลักษณะพิเศษตรงที่มันยังคงลักษณะของตัวอ่อนไว้แม้ว่าจะโตเต็มที่แล้วซึ่งเรียกว่าพีโดมอร์ฟอซิส (paedomorphosis) โดยในสกุลเดียวกันนี้ มีเจ็ดสปีชีส์ ซึ่งทั้งหมดสามารถคงสภาพวัยเยาว์ของมันไว้ได้ แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วย ยกตัวอย่างเช่นหากอากาศเย็นเกินไป พวกมันจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง และยังคงใช้ชีวิตอยู่ในน้ำต่อไป แต่มีเพียงชนิดที่พบในเม็กซิโกเท่านั้น ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเลย สภานะภาพของมันนอกระบบธรรมชาตินั้นไม่น่าห่วง เพราะมันเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมทั้งเป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการในโรงเรียน หรือระดับที่สูงกว่า เนื่องจากความน่ารัก และการดำรงชีวิตที่แปลกประหลาดของพวกมัน การศึกษาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง และทางพันธุกรรม...

  ซาลาแมนเดอร์หน้าหยกใกล้สูญพันธุ์

  การสำรวจเมื่อไม่นานมานี้ของนักวิทยาศาสตร์ ทำให้ทราบว่าซาลาแมนเดอร์หน้าหยก หรือแอโซลอตล์ (axolotl) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ambystoma mexicanum มีเหลืออยู่ในธรรมชาติเพียงประมาณ 700 ถึง 1,200 ตัวเท่านั้นในแหล่งอาศัยในตอนกลางของประเทศเม็กซิโก ซาลาแมนเดอร์ชนิดนี้มีลักษณะพิเศษตรงที่มันยังคงลักษณะของตัวอ่อนไว้แม้ว่าจะโตเต็มที่แล้วซึ่งเรียกว่าพีโดมอร์ฟอซิส (paedomorphosis) โดยในสกุลเดียวกันนี้ มีเจ็ดสปีชีส์ ซึ่งทั้งหมดสามารถคงสภาพวัยเยาว์ของมันไว้ได้ แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วย ยกตัวอย่างเช่นหากอากาศเย็นเกินไป พวกมันจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง และยังคงใช้ชีวิตอยู่ในน้ำต่อไป แต่มีเพียงชนิดที่พบในเม็กซิโกเท่านั้น ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเลย สภานะภาพของมันนอกระบบธรรมชาตินั้นไม่น่าห่วง เพราะมันเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมทั้งเป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการในโรงเรียน หรือระดับที่สูงกว่า เนื่องจากความน่ารัก และการดำรงชีวิตที่แปลกประหลาดของพวกมัน การศึกษาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง และทางพันธุกรรม...

  Continue Reading...