วิวัฒนาการ Archive

 • ข่าวในวงการวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับชีววิทยา พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา ที่ผมอ่าน นำมาเล่าสั้นๆ พร้อมลิงก์ให้ไปอ่านข่าวและศึกษาด้วยตนเอง เวลาผมหาเวลาไม่ค่อยได้

  อ.โจ้เล่าข่าว

  ข่าวในวงการวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับชีววิทยา พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา ที่ผมอ่าน นำมาเล่าสั้นๆ พร้อมลิงก์ให้ไปอ่านข่าวและศึกษาด้วยตนเอง เวลาผมหาเวลาไม่ค่อยได้

  Continue Reading...

 • กล้วยไม้อยู่ในวงศ์ Orchidaceae ที่อุบัติขึ้นบนโลกมากกว่า 80 ล้านปี อยู่รอดจากสิ่งที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ และมีความหลากหลายสูงมากในปัจจุบัน

  กล้วยไม้

  กล้วยไม้อยู่ในวงศ์ Orchidaceae ที่อุบัติขึ้นบนโลกมากกว่า 80 ล้านปี อยู่รอดจากสิ่งที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ และมีความหลากหลายสูงมากในปัจจุบัน

  Continue Reading...

 • ครบร้อยเรื่องครับ ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม

  บทความพิเศษฉลองโพสต์ที่หนึ่งร้อย

  ครบร้อยเรื่องครับ ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม

  Continue Reading...

 • นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันสคริปป์รายงานผลการศึกษาอนุภาคไร้ชีวิต ที่เป็นเพียงโปรตีน ไม่มีสารพันธุกรรมอย่างดีเอ็นเอว่าสามารถมีวิวัฒนาการ เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ และนำไปสู่การดื้อยาของมันได้ ซึ่งฟังแล้วไม่ใช่ข่าวดีเท่าไหร่สำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ ที่สามารถเป็นโรคที่รุนแรงถึงชีวิตกว่า 20 โรคได้จากพรีออนที่มีลักษณะผิดปกติเหล่านี้ แต่นักวิจัยก็มีความหวังว่าหากเราเข้าใจกลไกการเกิดวิวัฒนาการของโมเลกุลพรีออน เราจะสามารถหาทางต่อสู้โรคที่เกิดจากพวกมันได้ จากการทดลองที่นำพรีออนจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง ซึ่งถือเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่สำหรับพรีออน พวกมันสามารถปรับตัว และเพิ่มจำนวนได้ เช่นเดียวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมใหม่ จนมีความสามารถในการอยู่รอดและสืบพันธุ์มากกว่ารูปแบบอื่น เมื่อนำพรีออนที่ปรับตัวนี้กลับไปยังเซลล์สมองเดิมที่พวกมันเคยอยู่ ก็พบว่ามันยังมีความสามารถเอาชนะพรีออนที่มีอยู่เดิมได้เช่นกัน ชาร์ลส์ ไวซ์แมนน์ ผู้นำทีมการศึกษานี้เน้นให้เห็นว่าการป้องกันไม่ให้พรีออนเข้ามายังโซ่อาหารของมนุษย์และสัตว์ที่มนุษย์กินเป็นอาหารเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะมันจะทำให้พรีออนมีความสามารถมากขึ้นเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปนั่นเอง นั่นอธิบายว่าเมื่อทำการทดลองนำพรีออนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งนั้น ทำให้มันเพิ่มความรุนแรงในการเกิดโรคได้ กลไกการทำให้เกิดโรคของพรีออนนั้น เกิดจากการที่พรีออนรูปแบบปกติ PrPC ถูกเหนี่ยวนำให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบผิดปกติ PrPSc...

  พรีออนก็วิวัฒนาการได้

  นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันสคริปป์รายงานผลการศึกษาอนุภาคไร้ชีวิต ที่เป็นเพียงโปรตีน ไม่มีสารพันธุกรรมอย่างดีเอ็นเอว่าสามารถมีวิวัฒนาการ เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ และนำไปสู่การดื้อยาของมันได้ ซึ่งฟังแล้วไม่ใช่ข่าวดีเท่าไหร่สำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ ที่สามารถเป็นโรคที่รุนแรงถึงชีวิตกว่า 20 โรคได้จากพรีออนที่มีลักษณะผิดปกติเหล่านี้ แต่นักวิจัยก็มีความหวังว่าหากเราเข้าใจกลไกการเกิดวิวัฒนาการของโมเลกุลพรีออน เราจะสามารถหาทางต่อสู้โรคที่เกิดจากพวกมันได้ จากการทดลองที่นำพรีออนจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง ซึ่งถือเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่สำหรับพรีออน พวกมันสามารถปรับตัว และเพิ่มจำนวนได้ เช่นเดียวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมใหม่ จนมีความสามารถในการอยู่รอดและสืบพันธุ์มากกว่ารูปแบบอื่น เมื่อนำพรีออนที่ปรับตัวนี้กลับไปยังเซลล์สมองเดิมที่พวกมันเคยอยู่ ก็พบว่ามันยังมีความสามารถเอาชนะพรีออนที่มีอยู่เดิมได้เช่นกัน ชาร์ลส์ ไวซ์แมนน์ ผู้นำทีมการศึกษานี้เน้นให้เห็นว่าการป้องกันไม่ให้พรีออนเข้ามายังโซ่อาหารของมนุษย์และสัตว์ที่มนุษย์กินเป็นอาหารเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะมันจะทำให้พรีออนมีความสามารถมากขึ้นเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปนั่นเอง นั่นอธิบายว่าเมื่อทำการทดลองนำพรีออนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งนั้น ทำให้มันเพิ่มความรุนแรงในการเกิดโรคได้ กลไกการทำให้เกิดโรคของพรีออนนั้น เกิดจากการที่พรีออนรูปแบบปกติ PrPC ถูกเหนี่ยวนำให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบผิดปกติ PrPSc...

  Continue Reading...

 • นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลย์ในอเมริการายงานผลการศึกษาในวรสาร Evolution ว่าเพราะเหตุใดงูพิษอย่างพวกไวเปอร์ (viper) จึงออกลูกเป็นตัว เขากล่าวว่า การศึกษาเกี่ยวกับปรากฎการณ์แสดงการปรับตัวในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในสัตว์พวกนี้ ซึ่งต้องวางไข่ (oviparity) เปลี่ยนมาเป็นพวกที่ออกลูกเป็นตัว (viviparity) ได้นั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และท้าทายความสามารถ ผู้วิจัยเชื่อว่าการเปรียบเทียบเชื้อสายต่างๆ ของงูพิษไวเปอร์ ที่ออกลูกเป็นตัวเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางเครือญาติกันมาก่อน น่าจะตอบคำถามเกี่ยวกับวิวัฒนาการได้ ว่าทำไมการออกลูกเป็นตัวถึงเกิดขึ้นในสัตว์เคยออกลูกเป็นไข่มาแต่เก่าก่อน จากการเปรียบเทียบงูพิษไวเปอร์กว่า 13 เชื้อสาย ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่าการออกลูกเป็นตัว ทำให้เกิดความได้เปรียบในการดำรงชีวิต และแพร่พันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนปลายยุคโอลิโกซีน (Oligocene) ที่ภูมิอากาศโลกเย็นลง และมีหลักฐานแสดงการสูญพันธุ์ของงูที่ออกลูกเป็นไข่ ในขณะที่พวกออกลูกเป็นตัวกลับเพิ่มความหลากหลายขึ้น...

  เพราะเหตุใดงูพิษไวเปอร์จึงออกลูกเป็นตัว

  นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลย์ในอเมริการายงานผลการศึกษาในวรสาร Evolution ว่าเพราะเหตุใดงูพิษอย่างพวกไวเปอร์ (viper) จึงออกลูกเป็นตัว เขากล่าวว่า การศึกษาเกี่ยวกับปรากฎการณ์แสดงการปรับตัวในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในสัตว์พวกนี้ ซึ่งต้องวางไข่ (oviparity) เปลี่ยนมาเป็นพวกที่ออกลูกเป็นตัว (viviparity) ได้นั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และท้าทายความสามารถ ผู้วิจัยเชื่อว่าการเปรียบเทียบเชื้อสายต่างๆ ของงูพิษไวเปอร์ ที่ออกลูกเป็นตัวเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางเครือญาติกันมาก่อน น่าจะตอบคำถามเกี่ยวกับวิวัฒนาการได้ ว่าทำไมการออกลูกเป็นตัวถึงเกิดขึ้นในสัตว์เคยออกลูกเป็นไข่มาแต่เก่าก่อน จากการเปรียบเทียบงูพิษไวเปอร์กว่า 13 เชื้อสาย ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่าการออกลูกเป็นตัว ทำให้เกิดความได้เปรียบในการดำรงชีวิต และแพร่พันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนปลายยุคโอลิโกซีน (Oligocene) ที่ภูมิอากาศโลกเย็นลง และมีหลักฐานแสดงการสูญพันธุ์ของงูที่ออกลูกเป็นไข่ ในขณะที่พวกออกลูกเป็นตัวกลับเพิ่มความหลากหลายขึ้น...

  Continue Reading...

 • นักวิทยาศาสตร์สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศในสัตว์โลกชนิดต่างๆ ในวรสาร Trends in Ecology and Evolution ผ่านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เลือกเฟ้นตัวอย่างที่มีพฤติกรรมนี้อย่างเด่นชัด พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงข้อดีของพฤติกรรมรักร่วมเพศทางวิวัฒนาการ เพื่อตอบคำถามว่าเพราะเหตุใดสัตว์ถึงมีพฤติกรรมเช่นนี้ และพฤติกรรมเช่นนี้ถูกคัดเลือกไว้ในประชากรผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้อย่างไร ความเข้าใจนี้จะสามารถนำไปใช้ในการอธิบายวิวัฒนาการเชิงวัฒนธรรม เชิงสังคม นอกเหนือไปจากทางด้านชีววิทยาอีกด้วย? เพื่อให้เห็นภาพรวมของการศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศ ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมการสืบพันธุ์ หรือเกี้ยวพาราสีระหว่างเพศเดียวกันเอง แทนที่จะเป็นระหว่างเพศที่ต่างกันตามธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์รวบรวมรายชื่อสัตว์ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้มาไว้ด้วยกันพอสังเขป ยกตัวอย่างเช่นแมลงหวี่ ที่ถูกใช้เป็นสัตว์ตัวอย่างในการศึกษาเรื่องนี้ในระดับห้องปฏิบัติการ ความสามารถในการชี้จำเพาะยีนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ทำให้แมลงหวี่ตัวผู้มีพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีกันเองเมื่อเกิดการกลายของยีนเช่น genderbline และยีนอื่นๆ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อมูลที่มีค่าในการศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศของสัตว์ ในระดับยีนและชีวเคมี? ปลาโลมาปากขวดเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีอัตราการแสดงออกพฤติกรรมรักร่วมเพศมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยปลาโลมาตัวผู้กว่า 30% ในฝูงจะแสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีและพยายามผสมพันธุ์กับตัวผู้ตัวอื่นๆ...

  วิวัฒนาการกับพฤติกรรมรักร่วมเพศ

  นักวิทยาศาสตร์สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศในสัตว์โลกชนิดต่างๆ ในวรสาร Trends in Ecology and Evolution ผ่านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เลือกเฟ้นตัวอย่างที่มีพฤติกรรมนี้อย่างเด่นชัด พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงข้อดีของพฤติกรรมรักร่วมเพศทางวิวัฒนาการ เพื่อตอบคำถามว่าเพราะเหตุใดสัตว์ถึงมีพฤติกรรมเช่นนี้ และพฤติกรรมเช่นนี้ถูกคัดเลือกไว้ในประชากรผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้อย่างไร ความเข้าใจนี้จะสามารถนำไปใช้ในการอธิบายวิวัฒนาการเชิงวัฒนธรรม เชิงสังคม นอกเหนือไปจากทางด้านชีววิทยาอีกด้วย? เพื่อให้เห็นภาพรวมของการศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศ ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมการสืบพันธุ์ หรือเกี้ยวพาราสีระหว่างเพศเดียวกันเอง แทนที่จะเป็นระหว่างเพศที่ต่างกันตามธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์รวบรวมรายชื่อสัตว์ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้มาไว้ด้วยกันพอสังเขป ยกตัวอย่างเช่นแมลงหวี่ ที่ถูกใช้เป็นสัตว์ตัวอย่างในการศึกษาเรื่องนี้ในระดับห้องปฏิบัติการ ความสามารถในการชี้จำเพาะยีนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ทำให้แมลงหวี่ตัวผู้มีพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีกันเองเมื่อเกิดการกลายของยีนเช่น genderbline และยีนอื่นๆ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อมูลที่มีค่าในการศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศของสัตว์ ในระดับยีนและชีวเคมี? ปลาโลมาปากขวดเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีอัตราการแสดงออกพฤติกรรมรักร่วมเพศมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยปลาโลมาตัวผู้กว่า 30% ในฝูงจะแสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีและพยายามผสมพันธุ์กับตัวผู้ตัวอื่นๆ...

  Continue Reading...

 • นักวิทยาศาสตร์ศึกษาวิวัฒนาการของสุนัข และพบว่าบรรพบุรุษของมันคือหมาป่าสีเทา ในขณะที่สุนัขบ้านน่าจะเกิดในเอเซียตะวันออกเป็นที่แรก หลักฐานก็คือความหลากหลายทางพันธุกรรมของสุนัขบ้านของเอเซียตะวันออกซึ่งมีสูงกว่าที่อื่น แสดงให้เห็นว่าสุนัขบ้านเกิดขึ้นมาในพื้นที่นั้นก่อนที่อื่นๆในโลก แต่นักวิทยาศาสตร์รายงานในวรสาร PNAS ว่าจริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อทำการศึกษาตัวอย่างดีเอ็นเอจากสุนัขกว่า 300 ตัวจากที่ต่างๆ นักวิทยาศาสตร์กลับพบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของสุนัขที่พบในหมู่บ้านของชาวแอฟริกามีความหลากหลายไม่แพ้ในเอเซียตะวันออก นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหมาป่าสีเทาหรือบรรพบุรุษของหมาบ้านอพยพเข้ามาในแอฟริกาเช่นกัน นอกจากนี้ธรรมชาติการเลี้ยงสุนัขในเกาะเช่นญี่ปุ่น อาจทำให้ความหลากหลายมีมากขึ้นจากการนำสุนัขจากที่อื่นเข้าไปผสมพันธุ์ หรือการมีสุนัขบ้านอยู่ตามถนนและที่ต่างๆ ทำให้มีความหลากหลายมากกว่าประเทศที่มีการควบคุมการผสมพันธุ์ของสุนัข นั่นหมายถึงการที่หมาบ้านอาจกำเนิดขึ้นในแอฟริกาได้เช่นกัน Source

  กำเนิดสุนัขบ้าน

  นักวิทยาศาสตร์ศึกษาวิวัฒนาการของสุนัข และพบว่าบรรพบุรุษของมันคือหมาป่าสีเทา ในขณะที่สุนัขบ้านน่าจะเกิดในเอเซียตะวันออกเป็นที่แรก หลักฐานก็คือความหลากหลายทางพันธุกรรมของสุนัขบ้านของเอเซียตะวันออกซึ่งมีสูงกว่าที่อื่น แสดงให้เห็นว่าสุนัขบ้านเกิดขึ้นมาในพื้นที่นั้นก่อนที่อื่นๆในโลก แต่นักวิทยาศาสตร์รายงานในวรสาร PNAS ว่าจริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อทำการศึกษาตัวอย่างดีเอ็นเอจากสุนัขกว่า 300 ตัวจากที่ต่างๆ นักวิทยาศาสตร์กลับพบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของสุนัขที่พบในหมู่บ้านของชาวแอฟริกามีความหลากหลายไม่แพ้ในเอเซียตะวันออก นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหมาป่าสีเทาหรือบรรพบุรุษของหมาบ้านอพยพเข้ามาในแอฟริกาเช่นกัน นอกจากนี้ธรรมชาติการเลี้ยงสุนัขในเกาะเช่นญี่ปุ่น อาจทำให้ความหลากหลายมีมากขึ้นจากการนำสุนัขจากที่อื่นเข้าไปผสมพันธุ์ หรือการมีสุนัขบ้านอยู่ตามถนนและที่ต่างๆ ทำให้มีความหลากหลายมากกว่าประเทศที่มีการควบคุมการผสมพันธุ์ของสุนัข นั่นหมายถึงการที่หมาบ้านอาจกำเนิดขึ้นในแอฟริกาได้เช่นกัน Source

  Continue Reading...