เสือเขี้ยวดาบ Archive

  • นักวิทยาศาสตร์ทำการศึกษากระโหลกของเสื้อเขี้ยวดาบ Smilodon fatalis ด้วยเทคนิค finite element analysis สร้างโมเดลกระโหลกของเสื้อเขี้ยวดาบ เทียบกับสิงโต Panthera leo แห่งยุคปัจจุบัน นักวิจัยพบว่าเสื้อเขี้ยวดาบมีแรงกัดเพียงราวหนึ่งพันนิวตัน ซึ่งน้อยกว่าของสิงโตปัจจุบันราวสามเท่า และไม่สามารถกัดอยู่ได้นานเพราะกระโหลกของมันทนความเครียดที่จะเกิดขึ้นเวลาเหยื่อดิ้นได้ไม่ไหว ในขณะสิงโตสามารถกัดคอเหยื่อได้นานหลายนาที แสดงว่าเสื้อเขี้ยวดาบคงไม่ล่าสัตว์เหมือนสิงโต ในทางบรรพชีวินวิทยาพบว่า Specialisation is short term-success but it is long-term risk เสื้อเขี้ยวดาบที่ประสบความสำเร็จในการล่าสัตว์ใหญ่ อาจพบปัญหาเวลาล่าสัตว์ขนาดเล็ก เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง...

    เสื้อเขี้ยวดาบ กับปัญหาที่มาพร้อมกับเขี้ยว

    นักวิทยาศาสตร์ทำการศึกษากระโหลกของเสื้อเขี้ยวดาบ Smilodon fatalis ด้วยเทคนิค finite element analysis สร้างโมเดลกระโหลกของเสื้อเขี้ยวดาบ เทียบกับสิงโต Panthera leo แห่งยุคปัจจุบัน นักวิจัยพบว่าเสื้อเขี้ยวดาบมีแรงกัดเพียงราวหนึ่งพันนิวตัน ซึ่งน้อยกว่าของสิงโตปัจจุบันราวสามเท่า และไม่สามารถกัดอยู่ได้นานเพราะกระโหลกของมันทนความเครียดที่จะเกิดขึ้นเวลาเหยื่อดิ้นได้ไม่ไหว ในขณะสิงโตสามารถกัดคอเหยื่อได้นานหลายนาที แสดงว่าเสื้อเขี้ยวดาบคงไม่ล่าสัตว์เหมือนสิงโต ในทางบรรพชีวินวิทยาพบว่า Specialisation is short term-success but it is long-term risk เสื้อเขี้ยวดาบที่ประสบความสำเร็จในการล่าสัตว์ใหญ่ อาจพบปัญหาเวลาล่าสัตว์ขนาดเล็ก เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง...

    Continue Reading...