เสื้อเขี้ยวดาบ Archive

  • เรื่องของเสื้อเขี้ยวดาบเช่น [link id='35'] เป็นหนึ่งในหลายเรื่องที่มีผู้สนใจสืบค้นมากที่สุดจนมาถึงเว็บไซต์แห่งนี้ วันนี้จึงมีอีกหัวข้อหนึ่งให้มาร่วมอภิปรายเกี่ยวกับอดีตของเสื้อเขี้ยวดาบ แต่ในที่นี้มันไม่ใช่เสื้อเขี้ยวดาบธรรมดา แต่เป็นเสื้อเขี้ยดาบที่มีกระเป๋าหน้าท้อง หรือจะให้ชัดเจนก็คือเหล่าสัตว์ผู้ล่าที่มีกระเป๋าหน้าท้องทั้งหลายนั่นเอง เชื่อหรือไม่ว่าครั้งหนึ่งในโลกเคยมีผู้ล่าที่น่าเกรงขามไม่ว่าจะเป็นสิงโต หมาป่า หรือแม้กระทั่งเสือเขี้ยวดาบ แต่ที่จะพูดถึงในที่นี้ พวกมันจะเป็นสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องทั้งหมด อาจฟังไม่คุ้นเมื่อเทียบกับจิงโจ้ หรือหมีโคอาลา แต่สัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องก็มีกลุ่มที่ดำรงชีวิตแบบผู้ล่าเช่นเดียวกัน แต่เกือบทั้งหมดได้สูญพันธุ์ไปแล้ว เหลือเพียงตัวทัสมาเนียนเดวิล (Tasmanian Devil) เท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลก แต่มันก็ใกล้ที่จะสูญพันธุ์ตามพรรคพวกของมันไปได้เช่นกัน ทีมนักวิจัยนานาชาตินำทีมโดยด็อกเตอร์แอจาลิ กอสวามิศึกษากระโลกของสัตว์กินเนื้อกว่า 130 ชนิดทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่หรือสูญพันธุ์ไปแล้วระหว่างสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปกติญาติของพวกมันด้วยเทคนิคการศึกษาสัญฐานวิทยาเชิงเรขาคณิต (geomatric morphometrics) ซึ่งคล้ายกับการสร้างแผนที่อธิบายรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ สิ่งที่เราคาดหวังที่จะศึกษาได้คือระดับความหลากหลายหรือความแปรผันของกระโหลกบ้างก็เป็นซากดึกดำบรรพ์ของกระโหลกสัตว์เหล่านี้...

    ผู้ล่ามีกระเป๋าหน้าท้องสูญพันธุ์เพราะดวงซวย

    เรื่องของเสื้อเขี้ยวดาบเช่น [link id='35'] เป็นหนึ่งในหลายเรื่องที่มีผู้สนใจสืบค้นมากที่สุดจนมาถึงเว็บไซต์แห่งนี้ วันนี้จึงมีอีกหัวข้อหนึ่งให้มาร่วมอภิปรายเกี่ยวกับอดีตของเสื้อเขี้ยวดาบ แต่ในที่นี้มันไม่ใช่เสื้อเขี้ยวดาบธรรมดา แต่เป็นเสื้อเขี้ยดาบที่มีกระเป๋าหน้าท้อง หรือจะให้ชัดเจนก็คือเหล่าสัตว์ผู้ล่าที่มีกระเป๋าหน้าท้องทั้งหลายนั่นเอง เชื่อหรือไม่ว่าครั้งหนึ่งในโลกเคยมีผู้ล่าที่น่าเกรงขามไม่ว่าจะเป็นสิงโต หมาป่า หรือแม้กระทั่งเสือเขี้ยวดาบ แต่ที่จะพูดถึงในที่นี้ พวกมันจะเป็นสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องทั้งหมด อาจฟังไม่คุ้นเมื่อเทียบกับจิงโจ้ หรือหมีโคอาลา แต่สัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องก็มีกลุ่มที่ดำรงชีวิตแบบผู้ล่าเช่นเดียวกัน แต่เกือบทั้งหมดได้สูญพันธุ์ไปแล้ว เหลือเพียงตัวทัสมาเนียนเดวิล (Tasmanian Devil) เท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลก แต่มันก็ใกล้ที่จะสูญพันธุ์ตามพรรคพวกของมันไปได้เช่นกัน ทีมนักวิจัยนานาชาตินำทีมโดยด็อกเตอร์แอจาลิ กอสวามิศึกษากระโลกของสัตว์กินเนื้อกว่า 130 ชนิดทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่หรือสูญพันธุ์ไปแล้วระหว่างสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปกติญาติของพวกมันด้วยเทคนิคการศึกษาสัญฐานวิทยาเชิงเรขาคณิต (geomatric morphometrics) ซึ่งคล้ายกับการสร้างแผนที่อธิบายรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ สิ่งที่เราคาดหวังที่จะศึกษาได้คือระดับความหลากหลายหรือความแปรผันของกระโหลกบ้างก็เป็นซากดึกดำบรรพ์ของกระโหลกสัตว์เหล่านี้...

    Continue Reading...